Implementera & Integrera API;er och annat!

API står för Application Programming Interface, och med detta menas att det är en typ av gränssnitt för mjukvara som alltså är det som bestämmer hur en mjukvara ska fungera ihop med en annan, eller med andra ord hur vår mjukvara ska integrera med utomstående mjukvara. Detta är ett område som vi här på Argonova är experter inom och har mycket erfarenhet från, och det är vanligt förekommande att vi låter vår mjukvara och våra olika webbprojekt integrera på ett korrekt och smidigt sätt med andra system som inte styrs av oss. Detta är i sin tur något som kan bespara dig och din verksamhet väldigt mycket tid och onödigt jobb eftersom det automatiskt tar hand om uppgifter som du annars hade behövt sitta ner och jobba med manuellt, något som på så vis kan göra det betydligt enklare och mer bekvämt för dig att bedriva din verksamhet.

Koppla ihop ekonomisystem med e-handel
Ett exempel på detta är de ekonomisystem som vi kan koppla samman med din e-butik, för dig som bedriver e-handel. Detta kan, som exempel, handla om orderhantering för din webbutik, och vi kan då bland annat se till att integrationen mellan ditt e-handelssystem och ditt ekonomisystem fungerar så som det ska, något som är av yttersta vikt för att din webbaffär ska bli framgångsrik och kunna locka till sig kunder. Med andra ord så gör vi det alltså lättare för dig att bedriva din verksamhet och nå framgång genom att automatiskt ta hand om olika processer som du annars behövt spendera tid på att jobba manuellt med, något som också tar bort den mänskliga faktorn och minskar därmed risken för att fel ska begås. Därmed gör vi både så att du kan spara tid samtidigt som du försäkrar dig om att din verksamhet kommer att bedrivas på ett korrekt och säkert sätt, samt att dina kunder kommer att få den service de förtjänar. Vi har alltså en mängd fördelar att erbjuda dig som bedriver verksamhet över nätet.

Implementation

Argonova systems kan systemintegration
Vi på Argonova ser helt enkelt på det som så att ju fler processer som är automatiserade, desto bättre, eftersom detta som sagt sparar tid åt dig, gör det enklare för dig, och minskar risken för misstag. Exempel på dessa processer kan vara e-post som ska skickas eller filer som ska exporteras, och detta tas alltså då hand om automatiskt så att du själv slipper tänka på det. Med vår hjälp kan du alltså försäkra dig om att din e-verksamhet kommer att bedrivas på ett korrekt sätt och att dina kunder får bra service, vilket förstås kommer att gynna din verksamhet, och detta samtidigt som du kommer att kunna lägga ner mindre arbete och på så sätt skaffa dig själv tid att ordna med andra viktiga sysslor. Är detta något som du tycker verkar vara intressant så är det bara att du hör av dig till oss här på Argonova så att vi kan förse dig med mer information om hur vi kan bistå just dig och din verksamhet. Varmt välkommen!